Polityka prywatności

Polityka prywatności dotycząca zarejestrowanych użytkowników programu Neuroforma

Administratorem danych osobowych jest Titanis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-566, ul. Puławska 12/3, NIP: 521-363-48-14. 

Masz prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora oraz podmioty, za pośrednictwem których realizowane są płatności (np. banki, dostawcy płatności online). 

Dane zostały pozyskane w związku z zawartą umową licencji i instalacją programu Neuroforma. Te dane to: imię, adres e-mail, telefon, aktywności wykonywane w programie, w tym uzyskiwane wyniki oraz dane przekazywane w związku z dokonaniem płatności za licencję programu, jeżeli taka nastąpiła.

Dane przetwarzane będą przez czas umowy licencyjnej dot. programu Neuroforma, a następnie do momentu wygaśnięcia prawnego obowiązku przechowywania danych lub do momentu cofnięcia/ograniczenia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie, w zakresie w którym dane przetwarzane są w oparciu o zgodę.

Dane przetwarzane są w celach: wsparcia technicznego, realizacji zapisów umowy licencyjnej, komunikacji marketingowej związanej z programem Neuroforma, doskonalenia programu, oraz realizacji zobowiązań związanych z umową licencji, jeśli taka została lub zostanie zawarta. 

Podstawą przetwarzania danych jest uzyskana zgoda, prawnie uzasadniony interes administratora związany z marketingiem jego produktów i usług oraz obowiązki administratora związane z umową licencji programu Neuroforma, jeśli taka została lub zostanie zawarta.

Wszelkie pytania i żądania związane z danymi osobowymi prosimy kierować na adres kontakt@titanis.pl.

Polityka prywatności dotycząca osób zapisanych na newsletter Neuroforma dla Pacjentów

Administratorem danych osobowych jest Titanis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-594, ul. Bruna 2 lok. 44, NIP: 521-363-48-14.

Masz prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora.

Dane zostały pozyskane w związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza kontaktowego związanego z zainteresowaniem programem Neuroforma. Te dane to: imię, adres e-mail, telefon.

Dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia/ograniczenia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.

Dane przetwarzane są w celu komunikacji marketingowej związanej z programem Neuroforma. Podstawą przetwarzania danych jest uzyskana zgoda oraz prawnie uzasadniony interes administratora związany z marketingiem jego produktów i usług.

Podanie danych i udzielenie zgody są dobrowolne, jednakże nieudzielenie zgody spowoduje, że nie będziemy mogli dla Ciebie wykonywać działań marketingowych.


Wszelkie pytania i żądania związane z danymi osobowymi prosimy kierować na adres kontakt@titanis.pl.

Polityka prywatności dotycząca osób zapisanych na newsletter Neuroforma dla Terapeutów i Neuroforma dla Ośrodków

Administratorem danych osobowych jest Titanis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-594, ul. Bruna 2 lok. 44, NIP: 521-363-48-14. 

Masz prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora.

Dane zostały pozyskane w związku z wypełnieniem przez Ciebie formularza kontaktowego związanego z zainteresowaniem programem Neuroforma. Te dane to: imię, nazwisko, instytucja, miejscowość, e-mail, numer telefonu.

Dane przetwarzane będą do momentu cofnięcia/ograniczenia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.

Dane przetwarzane są w celu komunikacji marketingowej związanej z programem Neuroforma. Podstawą przetwarzania danych jest uzyskana zgoda oraz prawnie uzasadniony interes administratora związany z marketingiem jego produktów i usług.

Podanie danych i udzielenie zgody są dobrowolne, jednakże nieudzielenie zgody spowoduje, że nie będziemy mogli dla Ciebie wykonywać działań marketingowych.

Wszelkie pytania i żądania związane z danymi osobowymi prosimy kierować na adres kontakt@titanis.pl.