Neuroforma powstaje w oparciu o badania własne i najnowszą wiedzę naukową

Neuroforma rozwijana jest w oparciu o prowadzone konsultacje, testy i badania. Dążymy do tego, aby program był jak najlepiej dostosowany do konkretnych potrzeb użytkowników, dlatego uwzględniamy wyniki badań i testów użytkowych z udziałem pacjentów z różnych grup klinicznych, dla których program jest przeznaczony. Na ich podstawie wprowadzamy nowe funkcje i udoskonalenia programu.

Dzięki współpracy z naukowcami możemy rozwijać różne elementy programu, wpływające na zadowolenie pacjentów z pracy z Neuroformą, w oparciu o najnowszą wiedzę naukową.

 

Projekt “TeleNeuroforma Kliniczna” - badanie skuteczności wśród osób z HD, SCA i SM

Realizujemy projekt “TeleNeuroforma Kliniczna - zweryfikowany klinicznie system domowej rehabilitacji dla osób z wybranymi chorobami neurologicznymi”, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu “Innowacje Społeczne”.

W projekcie opracowaliśmy nowe moduły ćwiczeniowe ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z chorobą Huntingtona, ataksją móżdżkowo-rdzeniową oraz stwardnieniem rozsianym.

Następnie całe narzędzie zostało poddane badaniom klinicznym, mającym na celu dostarczenie dowodów na skuteczność Neuroformy w rehabilitacji pacjentów z powyższych grup klinicznych. Wyniki naszych badań ukażą się w formie publikacji naukowej, a o dotychczasowych doniesieniach, które potwierdzają skuteczność metod i technologii stosowanych w Neuroformie, można przeczytać tutaj.

 

Projekt TeleNeuroforma Kliniczna z udziałem osób chorych na stwardnienie rozsiane, HD i SCA

 

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Titanis Sp z o. o., Instytut Psychiatrii i Neurologii, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Polskie Stowarzyszenie Choroby Huntingtona, Stowarzyszenie Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową.

 

Badania skuteczności ćwiczeń z udziałem pacjentów po udarze mózgu

Uniwersytet Medyczny im. Kazimierza Marcinkowskiego w Poznaniu Skuteczność zestawu ćwiczeń rehabilitacyjnych zaprojektowanego w Neuroformie w terapii osób po udarze mózgu od 2013r. badana jest we współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Kazimierza Marcinkowskiego w Poznaniu, w ramach pracy doktorskiej mgr Alicji Banaś. Wyniki badań ukażą się w formie publikacji naukowej, a zastosowanie Neuroformy zostało opisane w literaturze specjalistycznej (Banaś i in., 2013).

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji Repty W ramach współpracy z profesorem Józefem Oparą i Górnośląskim Centrum Rehabilitacji "Repty" im. Gen. Jerzego Ziętka w 2015r. przeprowadzone zostały badania nad zastosowaniem Neuroformy jako narzędzia do terapii lustrzanej, prowadzonej z pacjentami po udarze mózgu. Plan badań został przedstawiony na wystąpieniu konferencyjnym (Opara i in., 2015), a wstępne wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie "Rehabilitacja w Praktyce" (Opara i in, 2016).

 

Badania i testy programu z udziałem pacjentów ze stwardnieniem rozsianym

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Badania, których celem jest weryfikacja różnych metod wspierania pacjentów w systematycznej pracy w domu, prowadzone były w 2014r. wśród osób ze stwardnieniem rozsianym, w ramach pracy licencjackiej na kierunku Kognitywistyka na Uniwersytetcie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (Cheładze, 2014).

Krajowy Ośrodek Mieszkalno - Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku Neuroforma już od czasu pierwszych, jeszcze prototypowych wersji, wykorzystywana jest przez Krajowy Ośrodek Mieszkalno - Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku. Jest to jeden z największych w Polsce ośrodków specjalizujących się w rehabilitacji osób chorych na stwardnienie rozsiane. Współpraca z Ośrodkiem jest dla nas źródłem cennych uwag dotyczących praktycznych aspektów stosowania Neuroformy.

Centrum Rehabilitacji dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Bornem Sulinowie Centrum Rehabilitacji dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane im. Jana Pawła II w Bornem Sulinowie jest wiodącym w Polsce ośrodkiem dla osób chorych na stwardnienie rozsiane, który prowadzi również rehabilitację pacjentów z innymi zaburzeniami neurologicznymi. Rozwijając program, uwzględniamy uwagi pacjentów i specjalistów korzystających tu z Neuroformy.

PTSR - Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Pacjenci chorzy na stwardnienie rozsiane biorą również udział w badaniach nad skutecznością Neuroformy w ramach projektu “TeleNeuroforma Kliniczna - zweryfikowany klinicznie system domowej rehabilitacji dla osób z wybranymi chorobami neurologicznymi”.

Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu “Innowacje Społeczne” i realizowany jest przez konsorcjum, w skład którego wchodzą organizacje działające na rzecz pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się u góry strony.

 

 

Badania i testy programu z udziałem pacjentów z chorobą Huntingtona

Polskie Stowarzyszenie Choroby Huntingtona We współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Choroby Huntingtona od 2013r. badamy wpływ rehabilitacji domowej z wykorzystaniem Neuroformy na motywację do codziennych ćwiczeń, jakość życia oraz funkcjonowanie poznawcze i motoryczne osób z chorobą Huntingtona.

Pacjenci z chorobą Huntingtona biorą również udział w badaniach nad skutecznością ćwiczeń w Neuroformie, prowadzonych w ramach projektu “TeleNeuroforma Kliniczna”.

 

Badania i testy programu z udziałem pacjentów z ataksją rdzeniowo-móżdżkową

Stowarzyszenie Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową - ATAKSJA W ramach turnusów rehabilitacyjnych Stowarzyszenia Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową ATAKSJA dr Leszek Czerwosz z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN od 2013r. prowadzi testy Neuroformy z udziałem osób z ataksją rdzeniowo-móżdżkową.

Pacjenci z ataksją biorą również udział w badaniach w projekcie “TeleNeuroforma Kliniczna”.

 

Współpraca z naukowcami z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Naukowcy z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego zajmujący się psychologią emocji i motywacji współpracowali z nami w dwóch projektach w ramach programu “Staż sukcesem naukowca”, zrealizowanych w 2014r.

Pierwszy z nich miał na celu rozwinięcie metod stosowanych do motywowania pacjenta do pracy w domu z programem Neuroforma w oparciu o najnowsze odkrycia z psychologii motywacji.

Drugi projekt obejmował opracowanie optymalnej strategii doboru programu rehabilitacyjnego, pod kątem jego wpływu na emocje i nastrój użytkownika.

We współpracy ze specjalizacją Neuropsychologia Kliniczna od 2014r. prowadzimy prace badawcze, mające na celu tworzenie i optymalizowanie treści zawartych w Neuroformie.

 

Nowe zastosowania Neuroformy

Szukamy nowych możliwości zastosowania programu, opierając się na wynikach nowatorskich badań z wykorzystaniem Neuroformy, realizowanych we współpracy z naukowcami z różnych dziedzin.

 

Neuroforma w rehabilitacji pediatrycznej i ortopedycznej

Warszawski Uniwersytet Medyczny Naukowcy z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego badali możliwości zastosowania Neuroformy w pediatrii i ortopedii w ramach programu “Staż sukcesem naukowca”, zrealizowanego w 2014r. Celem projektu była ocena możliwości rozwinięcia Neuroformy w zakresie stworzenia procedury rehabilitacji pediatrycznej oraz rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami ortopedycznymi.

 

Neuroforma jako narzędzie pomiaru koordynacji wzrokowo-ruchowej

Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego W ramach współpracy z Zakładem Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2014r. przeprowadzone zostały badania, mające na celu weryfikację wybranych ćwiczeń Neuroformy pod kątem ich zastosowania jako narzędzi pomiaru koordynacji wzrokowo-ruchowej. Wyniki badania zostały opublikowane w artykule, który ukazał się w czasopiśmie Polish Journal of Sport Medicine (Słupik i in., 2015).

 

Neuroforma w rehabilitacji funkcji poznawczych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi

Instytut_Psych_i_Neuro.jpgIPIN - Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie Naukowcy z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w 2015r. rozpoczęli badania, mające na celu weryfikację możliwości zastosowania Neuroformy w usprawnianiu funkcji poznawczych pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. W ramach terapii poznawczej pacjenci Instytutu korzystają z ćwiczeń zawartych w Neuroformie, a ich postępy są poddawane szczegółowej analizie. Wyniku badań ukażą się w formie publikacji naukowej.

 

 

Komputerowe ćwiczenia łączące usprawnianie funkcji poznawczych i równowagi

fundacja na rzecz nauki polskiej logo.pngFNP - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej W latach 2013-2015 zrealizowany został projekt “DynamicCognition”, finansowany w ramach grantu przyznanego twórcy Neuroformy Mateuszowi Kruszyńskiemu w Programie Ventures Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W projekcie zweryfikowano skuteczność połączenia ćwiczeń poznawczych i ćwiczeń nad równowagą ciała w formie atrakcyjnych, komputerowych gier i zadań.

Wstępne wyniki badania zostały opisane w pracy magisterskiej mgr Justyny Wiśniowskiej (Wiśniowska, 2015) i ukazały się w czasopiśmie “Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja” (Kruszyński i in., 2015), obecnie trwają prace nad publikacją pełnych wyników.

 

Neuroforma na konferencjach i targach specjalistycznych

Od 2013 r. uczestniczymy w najważniejszych wydarzeniach w branży rehabilitacyjnej i medycznej w Polsce. Przedstawiamy program podczas wystąpień konferencyjnych, prezentujemy stanowisko Neuformy na polskich i zagranicznych targach sprzętu rehabilitacyjnego. Jesteśmy również obecni na krajowych i międzynarodowych zjazdach, organizowanych przez Stowarzyszenia działające na rzecz pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze wydarzenia, w jakich braliśmy udział. Pełna lista wraz z tematami wystąpień konfrencyjnych znajduje się na stronie "Wydarzenia" .

 

Neuroforma prezentowana jest specjalistom z całej Europy

Prezentacja Neuroformy - European Multiple Sclerosis Platform W 2015 r. Mateusz Kruszyński wygłosił prezentację na temat Neuroformy podczas Międzynarodowej Konferencji "Reaching forward. Access to employment and participation", zorganizowanej przez European Multiple Sclerosis Platform w Warszawie.

Neuroforma - Targi RehaCare International

W 2015 r. uczestniczyliśmy również w największych w Europie targach sprzętu rehabilitacyjnego RehaCare 2015, które odbyły się na przełomie września i października w Niemczech, w miejscowości Dusseldorf. Jest to jedno z najważniejszych europejskich wydarzeń skierowanych do specjalistów z branży rehabilitacyjnej oraz pacjentów i stanowi okazję do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami w rehabilitacji oraz nowoczesnym sprzętem rehabilitacyjnym. 

Prezentacja Neuroformy - Europejskie Spotkanie Plenarne Europejskiej Sieci Choroby Huntingtona - EHDN W 2014 r. Mateusz Kruszyński prezentował program na 8. Europejskim Spotkaniu Plenarnym Europejskiej Sieci Choroby Huntingtona (EHDN) w Barcelonie oraz poprowadził wykład na Spotkaniu Badaczy EHDN w Warszawie.

 

Najważniejsze konferencje

reh_polska.jpg W kwietniu 2016 r. uczestniczyliśmy w II Kongresie Naukowym Rehabilitacja Polska w Warszawie. Organizatorami wydarzenia było Polskie Towarzystwo Fizjoterapii i Polskie Towarzystwo Rehabilitacji. Specjaliści z dziedziny rehabilitacji mieli możliwość zapoznania się z najnowszymi funkcjonalnościami w Neuroformie.

Prezentacja Neuroformy - Konferencja Metody badań i leczenie choroby Huntingtona W kwietniu 2016 r. prezentację o Neuroformie przedstawiliśmy uczestnikom Międzynarodowej Konferencji “Metody badań i leczenie choroby Huntingtona - aktualności”, organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Choroby Huntingtona w Warszawie. Mateusz Kruszyński opowiedział o wstępnych wynikach badań klinicznych z wykorzystaniem Neuroformy, prowadzonych w ramach projektu "TeleNeuroforma Kliniczna". 

Neuroforma - Neurorehabilitacja na Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji W 2015 r. uczestniczyliśmy w XVII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji “Neurorehabilitacja”. Sympozjum poświęcone było tematyce rehabilitacji osób po przebytym uszkodzeniu centralnego układu nerwowego, a udział w nim wzięli zarówno naukowcy, jak i praktycy zajmujący się neurorehabilitacją. 

logo_efo.jpg W 2015 r. prezentację o Neuroformie przedstawialiśmy również na Konferencji “Innovage - z myślą o seniorach”, zorganizowanej w Warszawie przez Europejską Fundację Opieki.

logo PNF wieksze.png W 2015 r. uczestniczyliśmy w II Polskim Kongresie PNF w Warszawie. Braliśmy również udział w I Kongresie PNF, zorganizowanym w 2014 r.

Neuroforma i Kongres Neurorehabilitacji W 2014 r. braliśmy udział w I Polskim Kongresie Neurorehabilitacji w Łodzi, którego tematem przewodnim były nowe rozwiązania w neurorehabilitacji.

 

Najważniejsze targi sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego

logo salmed.jpg W kwietniu 2016 r. wzięliśmy udział w Międzynarodowych Targach Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED w Poznaniu. Gościliśmy na nich również w 2014 r.

Neuroforma i Targi Rehabilitacyjne w Łodzi W 2015 r. gościliśmy na Międzynarodowych Targach Rehabillitacyjnych w Łodzi, największych targach sprzętu rehabilitacyjnego w Polsce. Uczestniczymy w nich już od 2013 r.

targi medyczne warszawa logo.jpg W 2015 r. prezentowaliśmy stanowisko Neuroformy na Międzynarodowych Targach Medycznych w Warszawie.

Neuroforma i Targi Rehmed Plus W 2014 r uczestniczyliśmy również w Targach Rehmed Plus w Kielcach.

 

Neuroforma w mediach

O Neuroformie przeczytać można m.in. w specjalistycznych czasopismach z branży rehabilitacyjnej i czasopismach popularnonaukowych. Pełna lista artykułów, w których opisano Neuroformę znajduje się tutaj.

 

Artykuł o Neuroformie w Rehabilitacja w Praktyce Artykuły poświęcone Neuroformie ukazały się czasopiśmie Rehabilitacja w Praktyce w numerach 1/2013, 4/2013, 3/2014 i 4/2014.

Artykuł o Neuroformie w Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja Neuroforma została też opisana w czasopiśmie Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja (nr 46, styczeń 2014).

Artykuł o Neuroformie w Medycyna Sportowa Czasopismo “Medycyna Sportowa” w numerze 4/2014 opublikowało artykuł opisujący wyniki badań z wykorzystaniem Neuroformy.

Artykuł o Neuroformie w Psychologia Dziś Artykuł poświęcony rehabilitacji z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, w którym opisano Neuroformę, ukazał się w magazynie “Psychologia Dziś” w numerze 1/2014. W naszej "Bazie Wiedzy" znajduje się artykuł oparty o jego treść.

Publikacja o Neuroformie w Pierwszy Milion O twórcach Neuroformy pisał magazyn “Forbes Pierwszy Milion” w numerze listopad-grudzień 2014.

Artykuł o Neuroformie w dodatku Newsweek Medycyna Neuroforma znalazła się także w dodatku “Medycyna” do magazynu Newsweek (nr 14/2015).
 

Wywiad o Neuroformie w Czwórce - Polskie Radio W 2013 r. wywiad z Mateuszem Kruszyńskim, twórcą Neuroformy można było usłyszeć w radiowej czwórce. Nagrania można posłuchać tutaj.

Literatura

Poniżej przedstawiamy wykaz literatury, która dotyczy Neuroformy lub została wykorzystana w naszych publikacjach związanych z rehabilitacją poznawczo-ruchową.

Ada, L., Dorsch, S., Canning, C. G. (2006). Strengthening interventions increase strength and improve activity after stroke: a systematic review.Australian Journal of Physiotherapy, 52(4), 241-248 (pełna treść).

Anderson, M. L. (2003). Embodied cognition: A field guide. Artificial intelligence, 149(1), 91-130 (pełna treść).

Andreasen, A. K., Stenager, E., Dalgas, U. (2011). The effect of exercise therapy on fatigue in multiple sclerosis. Multiple Sclerosis Journal, 17(9), 1041-1054 (pełna treść).

Angevaren, M., Aufdemkampe, G., Verhaar, H. J., Aleman, A., Vanhees, L. (2008). Physical activity and enhanced fitness to improve cognitive function in older people without known cognitive impairment. Cochrane Database Syst Rev, 3(3) (pełna treść).

Banaś, A., Majchrzycki, M., Stryła, W., Kruszyński, M., Piotrowska, S. (2013). Technologie wirtualnej rzeczywistości w procesie usprawniania funkcji chodu oraz równowagi u osób po przebytym udarze mózgu. W: Majchrzycki, M., Łańczak-Trzaskowska, M., Gajewska, E. Dysfunkcje narządów ruchu: Diagnostyka i usprawnianie pacjentów z dysfunkcjami narządów ruchu (s. 112-119). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (abstrakt).

Banaś, A., Trzaskowska, M., Stryła, W., Szklarczyk, A., Kruszyński, M., Piotrowska, S. Fizjoterapia w stwardnieniu rozsianym. (2013). W: Dysfunkcje narządów ruchu: Diagnostyka i usprawnianie pacjentów z dysfunkcjami narządów ruchu (s. 102-111). Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (abstrakt).

Bherer, L., Erickson, K. I., Liu-Ambrose, T. (2013). A review of the effects of physical activity and exercise on cognitive and brain functions in older adults.Journal of aging research, 2013 (pełna treść).

Bonavita, S., Sacco, R., Della Corte, M., Esposito, S., Sparaco, M., d’Ambrosio, A., ... Tedeschi, G. (2015). Computer-aided cognitive rehabilitation improves cognitive performances and induces brain functional connectivity changes in relapsing remitting multiple sclerosis patients: an exploratory study. Journal of neurology, 262(1), 91-100 (pełna treść).

Brauer, S. G., Woollacott, M., Shumway-Cook, A. (2002). The influence of a concurrent cognitive task on the compensatory stepping response to a perturbation in balance-impaired and healthy elders. Gait & posture, 15(1), 83-93 (pełna treść).

Brehmer, Y., Westerberg, H., Bäckman, L. (2012). Working-memory training in younger and older adults: training gains, transfer, and maintenance. Frontiers in human neuroscience, 6 (pełna treść).

Burdea, G., Rabin, B., Chaperon, A., Hundal, J. (2011, June). Emotive, cognitive and motor rehabilitation post severe traumatic brain injury-A new convergent approach. In Virtual Rehabilitation (ICVR), 2011 International Conference on (pp. 1-8). IEEE (pełna treść).

Cha, Y. J., Kim, H. (2012). Effect of computer-based cognitive rehabilitation (CBCR) for people with stroke: a systematic review and meta-analysis. NeuroRehabilitation, 32(2), 359-368 (abstrakt).

Cheładze, E. (2014). “Wpływ wzmocnień motywujących chorych na SM do ćwiczeń z komputerowym programem rehabilitacyjnym”. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. Praca licencjacka.

Chen, M. D., Rimmer, J. H. (2011). Effects of Exercise on Quality of Life in Stroke Survivors A Meta-Analysis. Stroke, 42(3), 832-837 (pełna treść).

Cormier, S. M., Hagman, J. D. (red.). (2014). Transfer of learning: Contemporary research and applications. Academic Press (abstrakt).

Correa, A. G. D., de Assis, G. A., Nascimento, M. D., Ficheman, I., Lopes, R. D. D. (2007, September). Genvirtual: An augmented reality musical game for cognitive and motor rehabilitation. In Virtual Rehabilitation, 2007 (pp. 1-6). IEEE (pełna treść).

Cruz, V. T., Pais, J., Bento, V., Mateus, C., Colunas, M., Alves, I., ... Rocha, N. P. (2013). A rehabilitation tool designed for intensive web-based cognitive training: Description and usability study. JMIR research protocols,2(2) (pełna treść).

Dennis, A., Bosnell, R., Dawes, H., Howells, K., Cockburn, J., Kischka, U., … Johansen-Berg, H. (2011). Cognitive context determines dorsal premotor cortical activity during hand movement in patients after stroke. Stroke, 42(4), 1056-1061 (pełna treść).

Edwards, J. D., Ruva, C. L., O’Brien, J. L., Haley, C. B., Lister, J. J. (2013). An examination of mediators of the transfer of cognitive speed of processing training to everyday functional performance. Psychology and aging, 28(2), 314 (pełna treść).

Erickson, K. I., Prakash, R. S., Voss, M. W., Chaddock, L., Hu, L., Morris, K. S., ... Kramer, A. F. (2009). Aerobic fitness is associated with hippocampal volume in elderly humans. Hippocampus, 19(10), 1030-1039 (pełna treść).

Erickson, K. I., Voss, M. W., Prakash, R. S., Basak, C., Szabo, A., Chaddock, L., ... Kramer, A. F. (2011). Exercise training increases size of hippocampus and improves memory. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(7), 3017-3022 (pełna treść).

Faubert, J., Sidebottom, L. (2012). Perceptual-cognitive training of athletes.Journal of Clinical Sport Psychology, 6(1), 85 (pełna treść).

Fernández, E., Bringas, M. L., Salazar, S., Rodríguez, D., García, M. E., Torres, M. (2012). Clinical impact of RehaCom software for cognitive rehabilitation of patients with acquired brain injury. MEDICC review, 14(4), 32-35 (pełna treść).

Fink, R. B., Brecher, A., Schwartz, M. F., Robey, R. R. (2002). A computer-implemented protocol for treatment of naming disorders: Evaluation of clinician-guided and partially self-guided instruction. Aphasiology, 16(10-11), 1061-1086 (abstrakt).

Flavia, M., Stampatori, C., Zanotti, D., Parrinello, G., Capra, R. (2010). Efficacy and specificity of intensive cognitive rehabilitation of attention and executive functions in multiple sclerosis. Journal of the neurological sciences,288(1), 101-105 (pełna treść).

French, B., Thomas, L., Leathley, M., Sutton, C., McAdam, J., Forster, A., ... Watkins, C. (2010). Does repetitive task training improve functional activity after stroke? A Cochrane systematic review and meta-analysis. Journal of rehabilitation medicine, 42(1), 9-15 (pełna treść)

Fritz, N. E., Basso, D. M. (2013). Dual-task training for balance and mobility in a person with severe traumatic brain injury: a case study. Journal of Neurologic Physical Therapy, 37(1), 37-43 (abstrakt).

Fulk, G. D. (2005). Locomotor Training and Virtual Reality‐based Balance Training for an Individual with Multiple Sclerosis: A Case Report. Journal of Neurologic Physical Therapy, 29(1), 34-42 (abstrakt).

Fung, V., So, K., Park, E., Ho, A., Shaffer, J., Chan, E., Gomez, M. (2010). The utility of a video game system in rehabilitation of burn and nonburn patients: a survey among occupational therapy and physiotherapy practitioners.Journal of Burn Care & Research, 31(5), 768-775 (abstrakt).

Gallien, P., Nicolas, B., Robineau, S., Pétrilli, S., Houedakor, J., Durufle, A. (2007, July). Physical training and multiple sclerosis. In Annales de réadaptation et de médecine physique (Vol. 50, No. 6, pp. 373-376). Elsevier Masson (pełna treść).

Gutiérrez, R. O., Galán, D. R. F., Cano, D. L. C. R., Alguacil, D. I., Gonzàlez, R. A., Page, J. C. (2012). A telerehabilitation program by virtual reality-video games improves balance and postural control in multiple sclerosis patients.NeuroRehabilitation, 33(4), 545-554 (abstrakt).

Hauer, K., Marburger, C., Oster, P. (2002). Motor performance deteriorates with simultaneously performed cognitive tasks in geriatric patients. Archives of physical medicine and rehabilitation, 83(2), 217-223 (abstrakt).

Hawkes, T. D., Siu, K. C., Silsupadol, P., Woollacott, M. H. (2012). Why does older adults’ balance become less stable when walking and performing a secondary task? Examination of attentional switching abilities. Gait & posture,35(1), 159-163 (pełna treść).

Jak, A. J., Seelye, A. M., Jurick, S. M. (2013). Crosswords to computers: a critical review of popular approaches to cognitive enhancement.Neuropsychology review, 23(1), 13-26 (abstrakt).

Jeannerod, M. (2006). Motor cognition: What actions tell the self (Vol. 42). Oxford University Press. (abstrakt).

Kelly, V. E., Eusterbrock, A. J., Shumway-Cook, A. (2011). A review of dual-task walking deficits in people with Parkinson's disease: motor and cognitive contributions, mechanisms, and clinical implications. Parkinson’s Disease, 2012 (pełna treść).

Kloos, A. D., Fritz, N. E., Kostyk, S. K., Young, G. S., & Kegelmeyer, D. A. (2013). Video game play (Dance Dance Revolution) as a potential exercise therapy in Huntington’s disease: a controlled clinical trial. Clinical rehabilitation,27(11), 972-982 (pełna treść).

Kramer, A., Dettmers, C., Gruber, M. (2014). Exergaming with additional postural demands improves balance and gait in patients with multiple sclerosis as much as conventional balance training and leads to high adherence to home-based balance training. Archives of physical medicine and rehabilitation,95(10), 1803-1809 (pełna treść).

Kruszyński, M., Chabuda, A., Wiśniowska, J., Czerwosz, L. (2015). Komputerowy trening funkcji ruchowych i poznawczych w paradygmacie podwójnego zadania. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 17, Supplement 1.

Kwakkel, G., van Peppen, R., Wagenaar, R. C., Dauphinee, S. W., Richards, C., Ashburn, A., ... Langhorne, P. (2004). Effects of augmented exercise therapy time after stroke a meta-analysis. Stroke, 35(11), 2529-2539 (pełna treść).

Leisman, G., Braun-Benjamin, O., Melillo, R. (2014). Cognitive-motor interactions of the basal ganglia in development. Frontiers in systems neuroscience, 8 (pełny tekst).

Maturana, H. R., Varela, F. J. (1980). Autopoiesis and cognition: The realization of the living (No. 42). Springer Science & Business Media. (abstrakt).

Motl, R. W., Pilutti, L. A. (2012). The benefits of exercise training in multiple sclerosis. Nature Reviews Neurology, 8(9), 487-497 (pełna treść).

Mouawad, M. R., Doust, C. G., Max, M. D., McNulty, P. A. (2011). Wii-based movement therapy to promote improved upper extremity function post-stroke: a pilot study. Journal of Rehabilitation Medicine, 43(6), 527-533 (abstrakt).

Nouchi, R., Taki, Y., Takeuchi, H., Hashizume, H., Akitsuki, Y., Shigemune, Y., ... Kawashima, R. (2012). Brain training game improves executive functions and processing speed in the elderly: a randomized controlled trial. PLoS ONE 7(1): e29676 (pełna treść).

J. Opara, W. Rycerski, J. Szczygieł, J. Mazurek, R. Wardejn, A. Kucińska (2016). Innowacyjne zastosowanie wirtualnej rzeczywistości w unowocześnianiu terapii lustrzanej w niedowładzie kończyny górnej (pełny tekst)

Opara, J., Rycerski, W., Szczygieł, J., Mazurek, J., Wardejn, E. (2015). Innovative application of virtual reality to advance mirror therapy in paretic upper limb after stroke. International Journal of Therapy & Rehabilitation, 22, S3-S3 (abstrakt).

Ortiz-Gutiérrez, R., Cano-de-la-Cuerda, R., Galán-del-Río, F., Alguacil-Diego, I. M., Palacios-Ceña, D., Miangolarra-Page, J. C. (2013). A telerehabilitation program improves postural control in multiple sclerosis patients: a Spanish preliminary study. International journal of environmental research and public health, 10(11), 5697-5710 (pełna treść).

Owen, A. M., Hampshire, A., Grahn, J. A., Stenton, R., Dajani, S., Burns, A. S., ... Ballard, C. G. (2010). Putting brain training to the test. Nature,465(7299), 775-778 (pełna treść).

Paltamaa, J., Sjögren, T., Peurala, S. H., Heinonen, A. (2012). Effects of physiotherapy interventions on balance in multiple sclerosis: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of rehabilitation medicine, 44(10), 811-823 (abstrakt).

Pang, M. Y., Eng, J. J., Dawson, A. S., Gylfadóttir, S. (2006). The use of aerobic exercise training in improving aerobic capacity in individuals with stroke: a meta-analysis. Clinical Rehabilitation, 20(2), 97-111 (pełna treść).

Paul, S. S., Ada, L., Canning, C. G. (2005). Automaticity of walking–implications for physiotherapy practice. Physical Therapy Reviews, 10(1), 15-23 (abstrakt).

Plow, M., Finlayson, M. (2014). A qualitative study exploring the usability of Nintendo Wii Fit among persons with multiple sclerosis. Occupational therapy international, 21(1), 21-32 (abstrakt).

Poldrack, R. A., Sabb, F. W., Foerde, K., Tom, S. M., Asarnow, R. F., Bookheimer, S. Y., Knowlton, B. J. (2005). The neural correlates of motor skill automaticity. The Journal of Neuroscience, 25(22), 5356-5364 (pełna treść).

van de Port, I. G., Wood-Dauphinee, S., Lindeman, E., Kwakkel, G. (2007). Effects of exercise training programs on walking competency after stroke: a systematic review. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation,86(11), 935-951 (pełna treść).

van Praag, H., Shubert, T., Zhao, C., Gage, F. H. (2005). Exercise enhances learning and hippocampal neurogenesis in aged mice. The Journal of Neuroscience, 25(38), 8680-8685 (pełna treść).

Rietberg, M. B., Brooks, D., Uitdehaag, B. M., Kwakkel, G. (2004). Exercise therapy for multiple sclerosis. The Cochrane Library (pełna treść).

Segev-Jacubovski, O., Herman, T., Yogev-Seligmann, G., Mirelman, A., Giladi, N., Hausdorff, J. M. (2011). The interplay between gait, falls and cognition: can cognitive therapy reduce fall risk? (pełna treść).

Silsupadol, P. (2008). Effects of single-vs. dual-task training on balance performance under dual-task conditions in older adults with balance impairment: A randomized, controlled trial (Doctoral dissertation, University of Oregon) (pełna treść).

Silsupadol, P., Shumway-Cook, A., Lugade, V., van Donkelaar, P., Chou, L. S., Mayr, U., Woollacott, M. H. (2009). Effects of single-task versus dual-task training on balance performance in older adults: a double-blind, randomized controlled trial. Archives of physical medicine and rehabilitation,90(3), 381-387 (pełna treść).

Słupik, A., Mosiołek, A., Ruszczak, A., Kruszyński, M., Babecki, R., Polak, Ł., Białoszewski, D. (2015). Analysis of the usefulness of visual feedback tests in the assessment of visuomotor coordination in healthy people. Polish Journal of Sport Medicine, 31(1), 19–24 (abstrakt).

Smith, G. E., Housen, P., Yaffe, K., Ruff, R., Kennison, R. F., Mahncke, H. W., Zelinski, E. M. (2009). A cognitive training program based on principles of brain plasticity: Results from the Improvement in Memory with Plasticity‐based Adaptive Cognitive Training (IMPACT) Study. Journal of the American Geriatrics Society, 57(4), 594-603 (pełna treść).

Smith-Ray, R. L., Hughes, S. L., Prohaska, T. R., Little, D. M., Jurivich, D. A., Hedeker, D. (2013). Impact of cognitive training on balance and gait in older adults. The Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, gbt097 (pełna treść).

Spirduso, W. W., Francis, K. L., & MacRae, P. G. (1995). Physical dimensions of aging (abstrakt).

Tam, S. F., Man, W. K. (2004). Evaluating computer-assisted memory retraining programmes for people with post-head injury amnesia. Brain Injury,18(5), 461-470 (abstrakt).

Voss, M. W., Prakash, R. S., Erickson, K. I., Basak, C., Chaddock, L., Kim, J. S., ... Kramer, A. F. (2010). Plasticity of brain networks in a randomized intervention trial of exercise training in older adults. Frontiers in aging neuroscience, 2 (pełna treść).

Westerberg, H., Jacobaeus, H., Hirvikoski, T., Clevberger, P., Östensson, M. L., Bartfai, A., Klingberg, T. (2007). Computerized working memory training after stroke-A pilot study. Brain Injury, 21(1), 21-29 (pełna treść).

Wickens, C. D., McCarley, J. S. (2007). Applied attention theory. CRC press (abstrakt).

Wiśniowska, J. (2015). Skuteczność poznawczo-ruchowego treningu komputerowego funkcji wykonawczych w grupie kontrolnej osób zdrowych między 40 a 60 rokiem życia - badania pilotażowe. Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii. Praca magisterska.

Yavuzer, G., Senel, A., Atay, M. B., Stam, H. J. (2008). ''Playstation eyetoy games''improve upper extremity-related motor functioning in subacute stroke: a randomized controlled clinical trial. European journal of physical and rehabilitation medicine, 44(3), 237-244 (abstrakt).

Yogev‐Seligmann, G., Hausdorff, J. M., & Giladi, N. (2008). The role of executive function and attention in gait. Movement disorders, 23(3), 329-342 (pełna treść).